Проект „Интерактивна платформа за дигитализация на музеите” (InterDIGImuseum)

Епидемиологичната ситуация, причинена от разпространението на Covid 19, постави на дневен ред необходимостта от цифрова трансформация в Европа. Пандемията от новия коронавирус засегна зле всички сектори, но светът на културата беше засегнат най-силно, най-рано и може би най-видимо. Това повдигна въпроса за степента на владеене на цифрови умения и компетенции на хората. Това наложи културните дейци да преосмислят своята дейност и компетенции и да се насочат към дигитализацията, която е модерен изход от кризата. В отговор на това, проектът предвижда провеждане на обучения за повишаване на дигиталните компетенции и умения за подготовка, създаване, администриране и дигитализация на метаданни, информация и артефакти. Културните фигури ще се научат да работят с различни съвременни софтуери и оборудване, предназначени за запис, заснемане, сканиране и други дейности с цел конвертиране на дигитални обекти и обекти на културното наследство. Участниците в обученията ще придобият и умения за иновативно популяризиране на дигитализирано съдържание, както и ще могат да разработват и прилагат концепции за ефективно достигане до различни аудитории при популяризиране. Период на изпълнение и номер на проекта: 01/11/2021 – 01/11/2023 – 021-1- BG01-KA220-ADU-000035298 Програма Еразъм +: Партньорско сътрудничество в сферата на образованието за възрастни. Целеви групи: Музеи, Галерии, представители на културни и организации в
сферата на културното наследство и институции и други заинтересовани страни.

Цел на проекта:  целта на проекта е да помогне на възрастни хора,
целеви групи и особено на тези, които работят в културния сектор, да подобрят
своите дигитални умения. Така целевата група ще може да използва
потенциала на дигиталната трансформация за повишаване на
конкурентоспособността на организациите, работещи в областта на културното
наследство. Това ще бъде постигнато чрез представяне и рекламиране на
организации чрез дигитализация, което ще улесни достигането до потенциални
аудитории и клиенти и ще подобри предоставянето и ефективността на
предлаганите услуги на организации в областта на културното наследство.

Резултати:

В рамките на проекта InterDIGImuseum са предвидени пет основни резултата.

Дигитализация на музейни артефакти.

В рамките на този резултат ще бъдат дигитализирани поне 150 артефакта от колекциите на всеки от музеите – асоциирани партньори (Регионален исторически музей – Видин (България), Градският музей, Княжевац (Сърбия) и Музей за археология и етнография в Корабия, Румъния). За всеки един от трите музея ще бъде създаден виртуален тур (360 VR).

Промоционални изложби на InterDIGImuseum.

В рамките на този резултат ще бъдат създадени 3 филма за музеи и музейни колекции – по един филм за всеки асоцииран партньор.

Интерактивна система за дигитализация на музеи „InterDIGImuseum”.

Това е система за изграждане на дигитални музеи, способна да съхранява и представя дигитални обекти във всякакъв формат (изображения, 3D обекти, текстови документи, видео и аудио съдържание). Тя ще съдържа всички разработени в рамките на проекта резултати.

Видео ръководство "InterDIGImuseum".

Видео ръководството ще представи видеозапис от проведените обучения – Дигитализация на музейни артефакти и 3D принт, Работа с уеб базирана платформа „InterDIGImuseum“, Дигитален маркетинг и дигитален брандинг чрез „InterDIGImuseum“.

Изследвания – степен на дигитализация в европейските музеи – предизвикателства и възможности.

В рамките на този резултат ще бъдат проведени две изследвания, Изследване - степен на дигитализация в европейските музеи - предизвикателства и възможности и Изследване сред посетителите на музеи, галерии и други културни институции, за да се идентифицира какво търсят и искат да видят те, когато посещават различни културни обекти.

Проектът InterDIGImuseum Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.