Приключи и второто обучение по проект InterDIGImuseum на тема Дигитален маркетинг и дигитален брандинг чрез „InterDIGImuseum“

Обучението се проведе в Кална, Сърбия, в него взеха участие 24 представители на целевата група от България, Сърбия и Румъния. Целта на обучението беше да формира знания и умения у участниците в областта на дигиталния маркетинг и брандинг с акцент върху културния сектор.

По време на обучението участниците имаха възможност да се запознаят с  това какво представлява дигиталния маркетинг и брандинг. Те се научиха как да подготвят стратегии за онлайн присъствие, как да работят със социалните медии, търсачки и други инструменти за дигитален маркетинг.

Участниците осъзнаха важността на създаването и поддържането на силна дигитална марка за културните институции и музеи. Те придобиха умения  как да създават и управляват качествено съдържание в онлайн публикации, включително текстове, изображения и видео материали. Изучиха методи за анализ и мониторинг на ефективността на дигиталните маркетингови кампании.

По време на обучението, участниците бяха ангажирани с практически упражнения и проекти, които им позволи да приложат наученото в реални сценарии. Те също така имаха възможността да обменят идеи и опит с колеги от различни културни институции от други държави. Този обмен на знания и умения създаде стимулираща среда, в която участниците успяха да се развиват и да намерят нови подходи за дигитален маркетинг и брандинг в културния сектор.