Приключи последното обучение по проект “InterDIGImuseum”на тема Работа с уеб базирана платформа “InterDIGImuseum”

Проект „Интерактивна платформа за дигитализиране на музеи“ променя начина, по който културният сектор представя своето културно наследство. Обучението за работа с уеб-базираната платформа “InterDIGImuseum”, което се проведе в Румъния беше поредната стъпка в тази посока. В рамките на обучението 24-те участници се запознаха с нови инструменти и възможности за подобряване на представянето и достъпността на културното наследство. Екипът на проекта представи разработената уеб базирана платформа “InterDIGImuseum”, която предоставя възможност на музеите да представят своите колекции по нов и интерактивен начин със съвременни методи. Участниците научиха как да използват уеб-базираната платформа “InterDIGImuseum” за създаване на виртуални музейни колекции и изложби. Те разбраха важността на дигитализацията на музейни артефакти и колекции и научиха как това може да стане. Разбраха как да обогатяват музейното съдържание с интерактивни елементи, като видео, аудио, виртуални разходки и други. Участието на 24 представители от културния сектор в обучението по проекта представлява стъпка към модернизацията и иновацията в този сектор. Те не само разшириха своите знания и умения, но и се вдъхновиха да разглеждат културното наследство през призмата на технологиите. Обучението им предостави нови инструменти и възможности за представяне и популяризиране на културните богатства пред по-широка и разнообразна аудитория.