Среща за анализ и оценка напостигнатите резултати по проектInterDiGImuseum беше организирана от Институт за трансгранични области вКална, Сърбия в периода 08.11-11.11.2022

По време на срещата партньорите обсъдиха изпълнените до момента дейности,
предстоящите дейности и подготовката на междинният отчет по проекта. Партньорите
обсъдиха и изпълнението на всеки един от резултатите от проекта.
Партньорите се договориха за разпределение на работата по проектните дейности.