Стартовата среща по проект InterDiGImuseum беше организирана от Фондация
„Феникс – 21 век” във Видин, България в периода 28 февруари – 3 март 2022 г.

По време на срещата партньорите обсъдиха дейностите по проекта, бюджета на
проекта и финансовите правила на програма Еразъм+.
Партньорите обсъдиха и изпълнението на всеки един от резултатите от проекта.
Всъщност всеки партньор сподели с останалите мнението си, предизвикателствата и
как те могат да бъдат преодолени.
Партньорите се договориха за разпределение на работата по проектните дейности.
Партньорите обсъдиха и трансверсални дейности като управление на риска,
разпространение, качество и оценка и използване на резултатите.