Стартовата среща на проекта InterDiGImuseum беше организирана от Фондация „Феникс – 21 век” във Видин, България в периода 28 февруари – 3 март 2022 г. По време на срещата партньорите обсъдиха дейностите по проекта, бюджета на проекта и финансовите правила на програмата Еразъм+. Партньорите обсъдиха и изпълнението на всеки един от резултатите от проекта. Всъщност всеки партньор сподели с останалите своето мнение, предизвикателствата и начините за преодоляване. Партньорите се договориха за разпределение на работата по проектните дейности. Партньорите обсъдиха и трансверсални дейности като управление на риска, разпространение, качество и оценка и използване.