Екипът на проект Interdigimuseum има удоволствието да обяви провеждането на заключителното мултиплициращо събитие по проекта на 30 октомври 2023 в град Крайова, Румъния.   По време на събитието ще представим новите и иновативни ресурси, разработени в рамките на проекта, включително филми и виртуални разходки за Регионален исторически музей – Видин, Археологическия музей в Корабия и музея в Княжевац, 3D модели на музейни артефакти и видео ръководство, от което ще научите как можете да използваме технологиите за промоциране на културното наследство.

Събитието ще бъде отворено за широката публика и един уникален шанс да се запознаете с иновативните подходи за представяне на културното наследство на Румъния и Балканите.

Завършващото мултиплициращо събитие е нашата възможност да споделим с публиката новите възможности за достъп и изучаване на културното наследство. Ние вярваме, че този иновативен подход ще бъде ключът за по-широкото популяризиране на нашето културно богатство.

Поканата е отворена за всички, които са заинтересовани от културно наследство, както и от съвременните технологии.

За повече информация и въпроси, моля, свържете се с нас на телефон: 0251-412290  или E-mail: office@aries-oltenia.ro;

Заповядайте. Очакваме ви!