Завршио другу обуку за пројекат „InterDIGImuseum” Дигитални маркетинг и дигитално брендирање кроз „InterDIGImuseum”

Обука је одржана у Кални, Србија, а присуствовала су 24 представника циљне групе из
Бугарске, Србије и Румуније. Циљ обуке је био формирање знања и вештина код
полазника из области дигиталног маркетинга и брендирања са акцентом на сектор
културе.
Током обуке, учесници су имали прилику да се упознају са оним шта дигитални
маркетинг и брендирање представљају. Научили су како да припреме стратегију
присуства на мрежи, како да раде са друштвеним медијима, претраживачима и другим
алатима за дигитални маркетинг.
Учесници су схватили важност стварања и одржавања снажног дигиталног бренда за
културне институције и музеје. Они стичу вештине за креирање и управљање
квалитетним садржајем у онлајн публикацијама, укључујући текстове, слике и видео

материјале. Научиле методе за анализу и праћење ефикасности дигиталних
маркетиншких кампања.
Током обуке, учесници су били ангажовани на практичним вежбама и пројектима, што
им је омогућило да научено примене у реалном сценарију. Такође су имали прилику да
размене идеје и искуства са колегама из различитих културних институција из других
земаља.
Ова размена знања и вештина створила је подстицајно окружење у коме су учесници
успели да развију и пронађу нове приступе за дигитални маркетинг и брендирање у
сектору културе.