Завршни састанак пројекта InterDiGImuseum је организовао АРИЕС – Олтениа у Корабији, Румунија у периоду 12.10-13.10.2023.

Током састанка, партнери су разговарали о постигнутим резултатима пројекта и развијеним интелектуалним производима и сачинили процену утицаја спроведених активности, као и преглед дистрибуције и квалитета производа на основу добијених повратних информација. Партнери су прегледали коначну верзију резултата и разговарали о припреми завршног извештаја о пројекту, као и о резултатима теренске инспекције и праћења пројекта.