Састанак за анализу и оцену постигнутих резултата по Пројекат InterDiGImuseum је организовао Институт за прекогранична подручја у Кални, Србија у периоду од 08. новембра – 11. новембра 2022.

Током састанка, партнери су разговарали о до сада реализованим активностима,
предстојећим активностима и припреми привременог извештаја о пројекту. Партнери
су такође разговарали о имплементацији сваког од резултата пројекта.
Партнери су договорили расподелу посла на пројектним активностима.