Пројекат ИнтерДИГИмусеум финансира Европска унија. Међутим, изнети ставови и мишљења су искључиво ставови аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Европске извршне агенције за образовање и културу (ЕАЦЕА). Ни Европска унија ни ЕАЦЕА не могу бити одговорне за њих.