Întâlnirea de lansare a proiectului InterDiGImuseum a fost organizată de Fundația „Phoenix – Secolul 21” la Vidin, Bulgaria, în perioada 28 februarie – 3 martie 2022. În timpul întâlnirii, partenerii au discutat despre activitățile proiectului, bugetul proiectului și regulile financiare ale programul Erasmus+. De asemenea, partenerii au discutat despre implementarea fiecăruia dintre Rezultatele proiectului. De fapt, fiecare partener a împărtășit celorlalți părerea sa, provocările și cum ar putea fi depășite. Partenerii au convenit asupra împărțirii lucrărilor în cadrul activităților proiectului. Partenerii au discutat și despre activități transversale precum managementul riscurilor, diseminarea, calitatea și evaluarea și exploatarea.