Завршио последњу обуку за пројекат “InterDIGImuseum” на тему Рад са веб-базираном платформом “InterDIGImuseum”

Пројекат „Интерактивна платформа за дигитализованe музејима“ мења начин на који културни сектор представља своје културно наслеђе. Обука за рад са веб платформом “InterDIGImuseum”, која је спроведена у Румунији, била је још један корак у овом правцу. У оквиру обуке, 24 учесника су упозната са новим инструментима и могућностима за унапређење перформанси и доступности културног наслеђа. Пројектни тим је представио развијену веб-базирану платформу “InterDIGImuseum”, која пружа могућност музејима да представе своје колекције на нов и интерактиван начин савременим методама. Учесници су научили како да користе веб платформу “InterDIGImuseum” за креирање виртуелних музејских збирки и изложби. Разговарали су о важности дигитализације музејских артефаката и колекција и научили како се то може догодити. Смислили су како да обогате музејски садржај интерактивним елементима, као што су видео, аудио, виртуелне туре и друге. Учешће 24 представника из сектора културе на обуци пројекта представља корак ка модернизацији и иновацијама у овом сектору. Они не само проширују своја знања и вештине, већ се и инспиришу да погледају културно наслеђе кроз сочиво технологије. Обука им је представила нове инструменте и могућности за наступе и популаризацију културног богатства пред широм и разноликом публиком.