Проект „Интерактивна платформа за дигитализация на музеите”

(InterDIGImuseum)

Партньори

Дигитализирани Артефакти

Музеи

Филми

Заключително Мултиплициращо Събитие в Румъния

Заключително Мултиплициращо Събитие в Румъния

На 3о октомври 2023г., с финално заключително мултиплициращо събитие, официално приключи проект „InterDigimuseum”. Събитието се проведе в град Крайова, Румъния....

Още
Проект „InterDigimuseum” приключи в Княжевац с мултиплициращо събитие

Проект „InterDigimuseum” приключи в Княжевац с мултиплициращо събитие

В Княжевац на 26 октомври 2023г. се проведе заключително мултиплициращо събитие по проект „InterDigimuseum”. Събитието не само представи новаторски ресурси...

Още
С мултиплициращо събитие приключи проект „InterDigimuseum”

С мултиплициращо събитие приключи проект „InterDigimuseum”

Заключителното мултиплициращо събитие по проект “Интерактивна платформа за дигитализиране на музеи”, номер на проекта 2021-1-BG01-KA220-ADU-000035298, финансиран по Програма Еразъм +...

Още

Проектът InterDIGImuseum Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.