Month: октомври 2023

Заключително Мултиплициращо Събитие в Румъния

Заключително Мултиплициращо Събитие в Румъния

На 3о октомври 2023г., с финално заключително мултиплициращо събитие, официално приключи проект „InterDigimuseum”. Събитието се проведе в град Крайова, Румъния. На него присъстваха 50 представители от целевата група. По време на събитието бе представен проекта и разработените иновативни ресурси като интерактивна система за дигитализация на музеи “InterDIGImuseum”, която съдържа всички продукти. Гостите имаха възможността да…

Проект „InterDigimuseum” приключи в Княжевац с мултиплициращо събитие

Проект „InterDigimuseum” приключи в Княжевац с мултиплициращо събитие

В Княжевац на 26 октомври 2023г. се проведе заключително мултиплициращо събитие по проект „InterDigimuseum”. Събитието не само представи новаторски ресурси в областта на културното наследство, но и даде старт на една нова епоха в представянето на историческото богатство чрез използването на съвременните технологични постижения. По време на събитието се представиха резултатите от проведените проучвания на…

С мултиплициращо събитие приключи проект „InterDigimuseum”

С мултиплициращо събитие приключи проект „InterDigimuseum”

Заключителното мултиплициращо събитие по проект “Интерактивна платформа за дигитализиране на музеи”, номер на проекта 2021-1-BG01-KA220-ADU-000035298, финансиран по Програма Еразъм + се проведе на 21 октомври 2023г. в конферентната зала на хотел „Ровно“ в град Видин при голям интерес, над 90 участника. По време на събитието бяха представени постигнатите резултати и разработените продукти по проекта, които…

Финална среща по проект InterDiGImuseum беше организирана от АРИЕС – клон Олтения в Корабия, Румъния в периода 12.10-13.10.2023

Финална среща по проект InterDiGImuseum беше организирана от АРИЕС – клон Олтения в Корабия, Румъния в периода 12.10-13.10.2023

По време на срещата партньорите обсъдиха постигнатите резултати по проекта и разработените интелектуални продукти и направиха оценка на въздействието на изпълнените дейности, както и преглед на разпространението и качеството на продуктите въз основа на получените обратни връзки. Партньорите прегледаха окончателната версия на резултатите и обсъдиха подготовката на финалния доклад по проекта, както и резултатите от…