Фондация “Феникс – 21 век”
Институт за трансгранични области - Сърбия
асоциация за електронна и софтуерна индустрия - Румъния
Фондация “Феникс – 21 век” 1

Фондация “Феникс – 21 век”

Описание

Фондация „Феникс – 21 век” е основана през 2007 година. Фондацията е неправителствена организация, която осъществява общественополезни дейности за развитието и утвърждаването на образованието, науката, културата, опазване на околната среда, туризма и др. Също така фондация„Феникс – 21 век” e организация, която е създадена с цел разработване, изпълнение и управление на Европейски проекти и предоставяне на консултации в следните сфери: култура, изкуство, туризъм, екология, образование, бизнес и др. От 2008 реализира множество проекти, обучения и консултации в различни сфери като култура, екология, туризъм, социално включване и др.

Институт за трансгранични области град Бор, Сърбия 2

Институт за трансгранични области град Бор, Сърбия

Описание

Създаването на Институт за трансгранични области стартира през 2013 г. по проекта за трансгранично сътрудничество SMART START. Проектът създаде база данни със знания, свързващи стратегии, експертиза и научен анализ в 4 сектора: инфраструктура, селско стопанство, туризъм и околна среда, обхващащи областите: Бор, Зайчар и Видин. След края на проекта, водещи организации на гражданското общество и институции за развитие от двете страни на границата решиха официално да създадат такава организация и те официално основаха и регистрираха Институт за трансгранични области на 20 май 2014 г. В началото на 2021 г. Институтът за ТГСО е много активна организация, която има 14 членове, добре оборудвана е, с 1 постоянен персонал и 1 на непълно работно време. Целта на института е да намали местните, регионалните и трансграничните социално-икономически различия в трансграничните отдалечени райони.

Румънска асоциация за електронна и софтуерна индустрия - клон Олтения Град Крайова, Румъния 3

Румънска асоциация за електронна и софтуерна индустрия - клон Олтения Град Крайова, Румъния

Описание

ARIES е професионална организация за електронна и софтуерна индустрия с технологичен и иновационен профил, неправителствена организация с нестопанска цел. ARIES има за цел да насърчава и защитава бизнес средата на румънската електронна и софтуерна индустрия, да насърчава професионалните и търговски интереси на членовете и да укрепва техния професионален авторитет и социален престиж. Развива и насърчава законодателни инициативи в полза на своите членове и улеснява достъпа насвоите членове до държавни и неправителствени органи. Организира и съдейства за сътрудничество между своите членове и международни партньори. Оказва съдействие и насърчава индивидуални проекти, съвместни
или с трети страни.

Резултати:

В рамките на проекта InterDIGImuseum са предвидени пет основни резултата.

Дигитализация на музейни артефакти.

В рамките на този резултат ще бъдат дигитализирани поне 150 артефакта от колекциите на всеки от музеите – асоциирани партньори (Регионален исторически музей – Видин (България), Градският музей, Княжевац (Сърбия) и Музей за археология и етнография в Корабия, Румъния). За всеки един от трите музея ще бъде създаден виртуален тур (360 VR).

Промоционални изложби на InterDIGImuseum.

В рамките на този резултат ще бъдат създадени 3 филма за музеи и музейни колекции – по един филм за всеки асоцииран партньор.

Интерактивна система за дигитализация на музеи „InterDIGImuseum”.

Това е система за изграждане на дигитални музеи, способна да съхранява и представя дигитални обекти във всякакъв формат (изображения, 3D обекти, текстови документи, видео и аудио съдържание). Тя ще съдържа всички разработени в рамките на проекта резултати.

Видео ръководство "InterDIGImuseum".

Видео ръководството ще представи видеозапис от проведените обучения – Дигитализация на музейни артефакти и 3D принт, Работа с уеб базирана платформа „InterDIGImuseum“, Дигитален маркетинг и дигитален брандинг чрез „InterDIGImuseum“.

Изследвания – степен на дигитализация в европейските музеи – предизвикателства и възможности.

В рамките на този резултат ще бъдат проведени две изследвания, Изследване - степен на дигитализация в европейските музеи - предизвикателства и възможности и Изследване сред посетителите на музеи, галерии и други културни институции, за да се идентифицира какво търсят и искат да видят те, когато посещават различни културни обекти.

Проектът InterDIGImuseum Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях.