O întâlnire finală a proiectului InterDiGImuseum a fost organizată de ARIES – Filiala Oltenia din Corabia, România în perioada 12.10-13.10.2023

În cadrul întâlnirii, partenerii au discutat rezultatele obținute ale proiectului și produsele intelectuale dezvoltate și au realizat o evaluare a impactului activităților implementate, precum și o imagine de ansamblu asupra distribuției și calității produselor pe baza feedback-ului primit. Partenerii au revizuit versiunea finală a rezultatelor și au discutat despre pregătirea raportului final al proiectului, precum și rezultatele inspecției în teren și monitorizării proiectului.