A finalizat al doilea training pentru proiectul InterDIGImuseum pe Marketing digital și branding digital prin „InterDIGImuseum”

Training-ul a avut loc la Kalna, Serbia, la care au participat 24 de reprezentanți ai grupului țintă din Bulgaria, Serbia și România. Scopul instruirii a fost de a forma cunoștințe și abilități la participanții în domeniul marketingului digital și al brandingului, cu accent pe sectorul cultural. În timpul instruirii, participanții au avut ocazia să se familiarizeze cu ceea ce reprezintă marketingul digital și brandingul. Au învățat cum să pregătească o strategie de prezență online, cum să lucreze cu rețelele sociale, motoarele de căutare și alte instrumente pentru marketing digital. Participanții și-au dat seama de importanța creării și menținerii unui brand digital puternic pentru instituțiile culturale și muzee. Aceștia dobândesc abilitățile de a crea și gestiona conținut de calitate în publicațiile online, inclusiv texte, imagini și materiale video. Învață metode de analiză și monitorizare a eficacității campaniilor de marketing digital. În timpul instruirii, participanții au fost angajați în exerciții practice și proiecte, care le-au permis să aplice ceea ce au învățat într-un scenariu real. De asemenea, au avut ocazia să facă schimb de idei și experiență cu colegi din diferite instituții culturale din alte țări. Acest schimb de cunoștințe și abilități a creat un mediu stimulant în care participanții au reușit să dezvolte și să găsească noi abordări pentru marketingul digital și branding în sectorul cultural..