Заключително Мултиплициращо Събитие в Румъния

На 3о октомври 2023г., с финално заключително мултиплициращо събитие, официално приключи проект „InterDigimuseum”. Събитието се проведе в град Крайова, Румъния. На него присъстваха 50 представители от целевата група. По време на събитието бе представен проекта и разработените иновативни ресурси като интерактивна система за дигитализация на музеи “InterDIGImuseum”, която съдържа всички продукти. Гостите имаха възможността да се потопят в богатата история на Регионалния исторически музей във Видин, Археологическия музей в Корабия и музея в Княжевац чрез виртуални разходки и вдъхновяващи филми. Проектът представи вълнуващи 3D модели на ключови музейни артефакти, предоставяйки на посетителите възможността да ги изучават в детайли онлайн, без да има необходимост да посетят музеите. Разработеното по проекта Видео ръководство също бе представено на аудиторията. Видео уроците разкриха на участниците как технологиите могат да бъдат използвани за ефективното промоциране на музеите и на културното наследство като цяло. Събитието събра професионалисти, артисти, любители на културата, медии и други заинтересовани страни, които обменяха идеи и вдъхновяващи подходи към запазването и представянето на богатото наследство. Проектът вече създаде здрава основа за бъдещи иновации в сферата на музеите и културното наследство.