Некатегоризирана

Заключително Мултиплициращо Събитие в Румъния

Заключително Мултиплициращо Събитие в Румъния

На 3о октомври 2023г., с финално заключително мултиплициращо събитие, официално приключи проект „InterDigimuseum”. Събитието се проведе в град Крайова, Румъния. На него присъстваха 50 представители от целевата група. По време на събитието бе представен проекта и разработените иновативни ресурси като интерактивна система за дигитализация на музеи “InterDIGImuseum”, която съдържа всички продукти. Гостите имаха възможността да…

Проект „InterDigimuseum” приключи в Княжевац с мултиплициращо събитие

Проект „InterDigimuseum” приключи в Княжевац с мултиплициращо събитие

В Княжевац на 26 октомври 2023г. се проведе заключително мултиплициращо събитие по проект „InterDigimuseum”. Събитието не само представи новаторски ресурси в областта на културното наследство, но и даде старт на една нова епоха в представянето на историческото богатство чрез използването на съвременните технологични постижения. По време на събитието се представиха резултатите от проведените проучвания на…

С мултиплициращо събитие приключи проект „InterDigimuseum”

С мултиплициращо събитие приключи проект „InterDigimuseum”

Заключителното мултиплициращо събитие по проект “Интерактивна платформа за дигитализиране на музеи”, номер на проекта 2021-1-BG01-KA220-ADU-000035298, финансиран по Програма Еразъм + се проведе на 21 октомври 2023г. в конферентната зала на хотел „Ровно“ в град Видин при голям интерес, над 90 участника. По време на събитието бяха представени постигнатите резултати и разработените продукти по проекта, които…

Финална среща по проект InterDiGImuseum беше организирана от АРИЕС – клон Олтения в Корабия, Румъния в периода 12.10-13.10.2023

Финална среща по проект InterDiGImuseum беше организирана от АРИЕС – клон Олтения в Корабия, Румъния в периода 12.10-13.10.2023

По време на срещата партньорите обсъдиха постигнатите резултати по проекта и разработените интелектуални продукти и направиха оценка на въздействието на изпълнените дейности, както и преглед на разпространението и качеството на продуктите въз основа на получените обратни връзки. Партньорите прегледаха окончателната версия на резултатите и обсъдиха подготовката на финалния доклад по проекта, както и резултатите от…

Приключи последното обучение по проект “InterDIGImuseum”на тема Работа с уеб базирана платформа “InterDIGImuseum”

Приключи последното обучение по проект “InterDIGImuseum”на тема Работа с уеб базирана платформа “InterDIGImuseum”

Проект „Интерактивна платформа за дигитализиране на музеи“ променя начина, по който културният сектор представя своето културно наследство. Обучението за работа с уеб-базираната платформа “InterDIGImuseum”, което се проведе в Румъния беше поредната стъпка в тази посока. В рамките на обучението 24-те участници се запознаха с нови инструменти и възможности за подобряване на представянето и достъпността на…

Приключи и второто обучение по проект InterDIGImuseum на тема Дигитален маркетинг и дигитален брандинг чрез „InterDIGImuseum“

Приключи и второто обучение по проект InterDIGImuseum на тема Дигитален маркетинг и дигитален брандинг чрез „InterDIGImuseum“

Обучението се проведе в Кална, Сърбия, в него взеха участие 24 представители на целевата група от България, Сърбия и Румъния. Целта на обучението беше да формира знания и умения у участниците в областта на дигиталния маркетинг и брандинг с акцент върху културния сектор. По време на обучението участниците имаха възможност да се запознаят с  това…

Първото обучение по “Дигитализация на музейни артефакти и 3D принтиране” във Фалковец, България приключи!

Първото обучение по “Дигитализация на музейни артефакти и 3D принтиране” във Фалковец, България приключи!

24 представители на културния сектор бяха част от иновативно обучение по “Дигитализация на музейни артефакти и 3D принтиране” във Фалковец“ по проект Интерактивна платформа за дигитализиране на музеи”, номер на проекта 2021-1-BG01- KA220-ADU-000035298, финансиран по Програма Еразъм +. То представляваше уникална възможност за участниците да обогатят своите знания и умения в областта на културното наследство…

Среща за анализ и оценка напостигнатите резултати по проектInterDiGImuseum беше организирана от Институт за трансгранични области вКална, Сърбия в периода 08.11-11.11.2022

Среща за анализ и оценка напостигнатите резултати по проектInterDiGImuseum беше организирана от Институт за трансгранични области вКална, Сърбия в периода 08.11-11.11.2022

По време на срещата партньорите обсъдиха изпълнените до момента дейности,предстоящите дейности и подготовката на междинният отчет по проекта. Партньоритеобсъдиха и изпълнението на всеки един от резултатите от проекта.Партньорите се договориха за разпределение на работата по проектните дейности.

Стартовата среща по проект InterDiGImuseum беше организирана от Фондация<br>„Феникс – 21 век” във Видин, България в периода 28 февруари – 3 март 2022 г.

Стартовата среща по проект InterDiGImuseum беше организирана от Фондация
„Феникс – 21 век” във Видин, България в периода 28 февруари – 3 март 2022 г.

По време на срещата партньорите обсъдиха дейностите по проекта, бюджета на проекта и финансовите правила на програма Еразъм+. Партньорите обсъдиха и изпълнението на всеки един от резултатите от проекта. Всъщност всеки партньор сподели с останалите мнението си, предизвикателствата и как те могат да бъдат преодолени. Партньорите се договориха за разпределение на работата по проектните дейности….